BANE NOR

DroneTec har vært leverandør av bilder til BANE NOR og flere ulike arkitektfirmaer i forbindelse med mulig nytt sykehus for Innlandet.

I tillegg blir det vurdert ny jernbanetrasé på Hamar fra BANE NOR.

1/4