Solcelle - Miljø

DroneTec har produsert foto og video i forbindelse med markedsføring av solcellepaneler. Dette prosjektet er fra en større gård i Stange Vestbygd.

1/4